Processen ontdekken en analyseren

Niet ieder bedrijf heeft haar bedrijfsprocessen helder gedefinieerd. Het kan daardoor lastig zijn om het beginpunt voor Robotic Process Automation te bepalen. De eerste stap in deze wirwar van bedrijfsprocessen is het in kaart brengen van alle stappen in de waardeketen.

Door een bestelling te volgen van begin tot eind worden processen vaak al een stuk duidelijker. Vervolgens kijk je wat de uitzonderingen zijn op het standaard proces. Denk aan klant specifieke afspraken of product variaties. Als laatste moet men denken aan alle proces ondersteunende afdelingen. Zoals technische dienst, administratie, en klant contact centra.

Met dit overzicht van de bedrijfsprocessen kan de automation designer aan de slag. Er wordt een technische weergave van de processen gemaakt waarbij projectstappen en objecten van elkaar gescheiden worden.
Deze stap is vaak het lastigst en het is daarom verstandig dit aan een professional over te laten. Hij zal dan samen met uw SME’s (Subject Matter Experts) de processen bestuderen en de benodigde automatiseringen bouwen.

Automatische process discovery

Grote organisaties kunnen snel op weg geholpen worden door Proces Discovery tools in te zetten. Dit zijn applicaties die het tegenovergestelde doen dan de robots. Ze nemen namelijk alle stappen op, en gebruiken kunstmatige intelligentie om patronen te ontdekken in de data.

Hierdoor wordt het mogelijk om in te zoomen op bepaalde applicaties en specifieke handelingen er uit te slecteren waar qua end-to-end automatisering de meeste winst te behalen valt.